O nás

EZ-ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o. (EZ) bola založená začiatkom roka 2007 ako dcérska spoločnosť akciovej spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava a.s. a je pokračovateľom jej montážnych a dodávateľských tradícií pri čom takto zaujíma s jej viac ako 70-ročnou tradíciou významné postavenie na trhu v oblasti montážnej činnosti elektrotechnických zariadení.

Spoločnosť realizuje svoju činnosť v priemysle, stavebníctve, petrochémii a v najväčšej miere v klasickej a jadrovej energetike a automobilovom priemysle.

EZ úzko spolupracuje s poprednými slovenskými i celosvetovými spoločnosťami pôsobiacimi v energetike. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a vysokej kvalifikovanosti odborníkov vkladá do každej etapy realizácie zákazky svoje know-how na vysokej profesionálnej úrovni.

EZ je držiteľom prestížneho certifikátu systému kvality podľa ISO 9001:2015, STN EN ISO 9001:2015, firma má zavedený integrovaný systém manažérstva podľa ISO 14001:2004 a podľa OHSAS 18001:2007. Integrovaný systém manažérstva kvality pokrýva: Výroba vyhradených elektrických zariadení, montáž, údržba, servis, uvádzanie do prevádzky, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, meracej a regulačnej techniky v rámci technického, technologického a energetického vybavenia stavieb. V máji 2018 vykonala spoločnosť Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA) audit v EZ, z ktorého vyplýva, že integrovaný systém manažérstva kvality je v praxi uplatnený a trend trvalého zlepšovania bol preukázaný. Systém manažérstva kvality je zavedený má funkčný charakter, je využívaný pre rozsah činností poskytovaných EZ.

Certifikáty