Slovensky English

Spoločnosť je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality
ISO 9001:2009


EZ-ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o.
Vlčie hrdlo 60,
821 07
Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 20620604
Fax: +421 2 43420298
e-mail: ez@ez.sk

IČO: 36 779 539
DRČ: SK2022387334


Naša poloha na mape:

Mapa

GPS poloha :
E 48°07´42,31"
V 17°09´49,66"

Vážení návštevníci,

dovoľte, aby som Vás privítal na stránkach spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o.(EZ). Naša spoločnosť zaujíma s viac ako 60-ročnou tradíciou významné postavenia na trhu v oblasti projekčnej a montážnej činnosti elektrotechnických zariadení. Dodávame a úzko spolupracujeme s poprednými celosvetovými spoločnosťami.
Vďaka dlhoročným skúsenostiam a vysokej kvalifikovanosti našich odborníkov vkladáme do každej etapy realizácie zákazky naše know-how na vysokej profesionálnej úrovni.
EZ je držiteľom prestížneho certifikátu podľa štandardu ISO 9001:2009 a má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
Systém manažérstva kvality pokrýva:
Výroba vyhradených elektrických zariadení, montáž, údržba, servis, uvádzanie do prevádzky, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, meracej a regulačnej techniky v rámci technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.
Dňa 13.03.2014 vykonala spoločnosť Lloyd´s Register Quality Assurance Limited (LRQA) recertifikačný audit v EZ z ktorého vyplýva, že systém manažérstva kvality je v praxi uplatnený a trend trvalého zlepšovania bol preukázaný.
Systém manažérstva kvality má funkčný charakter, je využívaný pre rozsah činností poskytovaných EZ a externý audítor odporúča LRQA udeliť certifikát kvality na integrovný systém manažérstva kvality podľa štandardov ISO 9001:2009,

Ing. Jozef Horváth
generálny riaditeľ EZ


Certifikát kvality Politika IMS